HAKKIMIZDA

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Platformu, Yerel Yönetimler'e "Kentsel Kalkınma" desteği sağlamak için farklı uzmanlıkları biraraya getirerek 2018 yılında kurulmuştur.

 

Platform, kentlerin ekonomik, sosyal, kültürel tüm verilerini, Yerel Yönetim ekibinin ve kentlilerin hedef ve tercihlerini değerlendirir. Bu veriler ışığında ve güncel bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde Yerel Yönetimler’in kentsel kalkınma stratejilerini geliştirmesine destek olur.

Belirlenen strateji çerçevesinde hedefler ve tercihler doğrultusunda Yerel Yönetim ile eşgüdüm içerisinde projeler hazırlar.

SKK, Kentsel Kalkınma projelerini, platform içerisinde yer alan, konularında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim veren akademisyen, özel sektör profesyonelleri ve STK’lar ile işbirliği içerisinde hazırlar.

Projelerin ulusal ve uluslararası kuruluş finansmanları, özel sektör yatırımları, sponsorluk gibi finansman çözümleri konusunda Yerel Yönetim ile birlikte çalışır.

Hayata geçirilen projelerin başarısı, Yerel Yönetim’in benzer projeler üretmeye devam etmesi ve sağlıklı sürdürülebilir bir ekonomik büyüme içerisinde olması açısından hayati önem taşımaktadır. Platform bu başarının sağlanabilmesi için Yerel Yönetim ile birlikte çalışmaya devam eder ve hedeflere ulaşılması için bilgi ve tecrübesini kullanmaya devam eder.

KNOW-HOW PAYLAŞIMI

Platform yaptığı projelerin tamamında ve her projenin her detayında Yerel Yönetim ile tam bir şeffaflık içerisinde çalışır. Platform'un Yerel Yönetimler ile geliştirdiği her projede temel hedef Yerel Yönetim'in sözkonusu projeyi tamamen kendi insiyatifi ile devam ettirebilme kapasitesine sahip olması ve sahip olacağı know-how ile benzer projeleri tamamen kendi insiyatifi ve kapasitesi içerisinde geliştirebilir duruma gelmesidir.

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Platformu, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden aşağıdaki alanlarında uzman olan akademisyenler ve farklı sektörlerdeki profesyonellerden oluşmaktadır.

 • Kentsel Tasarım

 • Mimarlık

 • Kentsel ve Bölgesel Kalkınma

 • Uluslararası Kalkınma Projeleri Destekleri

 • Enerji

 • Kentsel Hareketlilik

 • Kent Yönetimi

 • Kent Sosyolojisi

 • Turizm

 • Tarım

 • Tarım Ekonomisi

 • Peyzaj

 • Proje Finansmanı

 • Deprem Güvenliği

 • Hidroloji

 • Kıyı Bilimleri

 • Kentsel Koruma ve Yenileme

 • Kent Hukuku

 • Çevre Politikaları ve Sürdürülebilirlik

 • Akıllı Kent Sistemleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA PLATFORMU

Yeni Köyderesi 21/K

34980 Şile İSTANBUL

info@kentselkalkinma.org

Tel: (216) 414 8988

© 2018 Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Platformu