KENTSEL KALKINMA PROJELERİ

Platform, Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri doğrultusunda, Yerel Yönetimlerin tüm faaliyet alanlarında, alanının en yetkin akademisyen, özel sektör profesyonelleri, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek Kentsel Kalkınma Projeleri üretir ve gerçekleştirir.

SÜREÇ:

Tespit ve Analiz

Strateji Geliştirme

Proje Konsepti Geliştirme

Proje Üretimi

Finansman

Uygulama ve Denetim

KENTSEL HAREKETLİLİK

Ulaşım Planlaması  Ulaşım ve Trafik  Sayısal Modelleme  Ulaştırmada Tercih Modelleri  Dinamik Ağ Modellemesi  Kentiçi Toplu Taşıma Sistemleri • Kentiçi Trafik Yönetimi  Trafik Akım Modellemesi ve Denetimi  Trafik İstem Modellemesi  Ulaştırma Ağ Tasarımı  Ulaştırma Ekonomisi

KENTSEL VE KIRSAL TARIM

Organik ve Sürdürülebilir Tarım  Tarım Ekonomisi  Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarım Makinaları ve Teknolojisi  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme  Arıcılık • Bahçe Bitkileri  Su Ürünleri Mühendisliği  Süt Teknolojisi  Kentsel Tarım Uygulamaları  Zootekni  • Seracılık • Topraksız Tarım 

ENERJİ

Enerji Planlaması  Güneş Enerjisi  Rüzgar  Enerjisi  Isı Pompaları (hava, su, toprak)  Bio Yakıtlar Jeotermal  Termal • Enerji Depolama  Enerji ve Çevre  Etkin Enerji kullanımlı mekan tasarımları  Hidrojen enerjisi  Sanayi ve Binalarda Enerji Yönetimi ve Tasarruf Yöntemleri  Enerji Verimliliği Stratejileri  Akıllı Sistemlerle Enerji Verimliliği

TURİZM

Turizmde Teknoloji ve Akıllı Uygulamalar • Turizm Eğitimi • Tanıtım • Kırsal Turizm Destinasyonları • Kentsel Turizm Destinasyonları • Turizmin Çeşitlendirilmesi • Eko Turizm • Sağlık Turizmi • Kültür Turizmi • Kongre Turizmi

KENTSEL TASARIM

Kalkınma Odaklı Planlama • Kentsel Tasarım Standartları • Çevresel Kalite

 • Kentsel Yenileme • Kent Peyzajı • Tarihi Doku ve Koruma • Kentsel Sağlıklaştırma • Kentsel İmaj ve Kimlik • Kamusal Alanların Değerlendirilmesi ve Tasarımı • Yürünebilir Şehir

SOSYAL

Eğitim • Sağlıklı Yaşam • Kültür ve Sanat • Spor • Yardım Organizasyonları

TEKNOLOJİ

Akıllı Şehir • Nesnelerin İnterneti • Sensörler • Uzaktan Algılama • Geomatik 

Internet • Yazılım Sektörü • Tarım Teknolojisi • Akıllı Tarım • Gıda İşleme • Ulaşım Teknolojisi • Güvenlik

ATIK YÖNETİMİ

Toprak Kirliliği ve Kontrolu • Su Kaynakları Yönetimi • Biyoteknoloji • Su ve Atıksu Arıtma • Temiz Üretim Teknolojileri • Çevre Sistemleri ve Modelleme • Biyokütle ve Biyogaz • Arıtma Tesisi Tasarımı • OSA Prosesi • Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği 

BISHKEK CITY

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Platformu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yer alacak olan ve bütüncül bir bölgesel kalkınma projesi olan Bishkek City projesini yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen web-sitesini ziyaret ediniz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA PLATFORMU

Yeni Köyderesi 21/K

34980 Şile İSTANBUL

info@kentselkalkinma.org

Tel: (216) 414 8988

© 2018 Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Platformu